2007-01-23

ASP.NET AJAX är här!

Nu har Microsoft släppt ASP.NET AJAX 1.0 så nu är det bara att tuta och köra. Läs merScott Guthries blogg. I samband med detta släpptes även fyra nya kontroller i projektet ASP.NET AJAX Control Toolkit (länkarna nedan tar dig till live-demos av kontrollerna):

  • AutoComplete. En Extender-kontroll som förser din TextBox med automatisk komplettering av inmatade värden utifrån en web service som du kopplar den till.
  • Calendar. Extender som ger en "DatePicker" till din TextBox.
  • MaskedEdit. Ännu en Extender som vid fokus utrustar din TextBox med anvisningar för hur den ska fyllas i (t.ex. ett särskilt datumformat i formen "____-__-__") samt validering av tillåtna värden (t.ex. siffror inom ett visst intervall).
  • Tabs. Växla mellan flikar och spara utan att ladda om sidan (PostBack).

Inga kommentarer: